Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ Σ΄ΑΥΤΌ....


Σύνταξη από 60 ετών με ένσημα 35ετίας. Ποιους αφοράΣύνταξη από 60 ετών με ένσημα 35ετίας. Ποιους αφορά

Σύνταξη από 60 ετών με «ένσημα» 35ετίας, κλειδώνουν οι ασφαλισμένοι από Δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών, αλλά και από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ με τη βοήθεια εξαγορών πλασματικού χρόνου.
Οι γονείς ανηλίκων μάλιστα στα ταμεία των ασφαλισμένων με μισθωτή εργασία βγαίνουν με ένσημα 18ετίας και 25ετίας από τα 55, 56,5, 58 ή και στα 60.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάσει σήμερα με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα όλες τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις για σύνταξη από τα 60 ή και νωρίτερα για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 και βρίσκονται με το ένα πόδι στην έξοδο λόγω ηλικίας αλλά και χρόνου ασφάλισης.
Τα όρια ηλικίας και τα «ένσημα» για σύνταξη από το Δημόσιο
Ασφάλιση 25 ετών ως το 2012 και 35 ως 37 έτη συνολικά μετά το 2012 χρειάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για να κλειδώσουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όχι μόνο κάτω από τα 67, αλλά και κάτω από το 62ο έτος.
Με λιγότερα από 25 έτη (και κατ’ ελάχιστον 15) παίρνουν σύνταξη μόνο στα 67, εφόσον είχαν ασφάλιση στο Δημόσιο μέχρι το 1992, ενώ όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1/1/1993 βγαίνουν με 15ετία και στα 62 με μειωμένη σύνταξη.
Για την 25ετία ως το 2010 συνυπολογίζονται και πλασματικοί χρόνοι τέκνων, και στρατιωτικής θητείας καθώς και αναγνωριζόμενοι χρόνοι λόγω προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα και πρακτικής άσκησης για νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Για την 25ετία το 2011 και το 2012 αναγνωρίζεται επιπλέον και ο χρόνος σπουδών, όχι μόνο για τα 25 έτη αλλά και για να συμπληρωθεί ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος συνταξιοδότησης.
Οι προϋποθέσεις «εξόδου» για πλήρη σύνταξη είναι:
1. Σύνταξη με 35ετία.
• Ασφαλισμένοι πριν από το 1983: Αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 18/8/2015, δεν έχουν όριο ηλικίας. Αν συμπληρώνεται μετά τις 19/8/2015, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους και να ακολουθήσουν το αντίστοιχο όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη χρονιά που θα γίνουν 58 ετών. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που είναι σήμερα 57 ετών και συμπληρώνει 35ετία το 2017, θα περιμένει να γίνει 59,6 ετών για να συνταξιοδοτηθεί.
2. Σύνταξη με 35, 36 και 37 έτη.
• Ασφαλισμένοι μεταξύ των ετών 1983-1992: Βγαίνουν με 35ετία όσοι έχουν την 25ετία ως το 2010, με 36 έτη αν έχουν την 25ετία το 2011 και με 37 έτη αν η 25ετία συμπληρώνεται το 2012. Με 25ετία το 2010 ή το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος και θα πάρουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν θα έχουν τα 35 ή 36 έτη κατά περίπτωση και αφού έχουν συμπληρώσει και το 58ο έτος. Με 25ετία το 2012, κατοχυρώνουν το 59ο έτος και θα πάρουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν θα έχουν κλείσει τα 59 και θα έχουν και τα 37 έτη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που συμπλήρωσε το 58ο έτος και τα 35 έτη το 2016, θα συνταξιοδοτηθεί στα 59. Υπάλληλος που κλείνει τα 58 το 2020 αλλά θα έχει τα 35 το 2022, θα συνταξιοδοτηθεί στα 62. Θα πάει δηλαδή με το όριο ηλικίας του 2022 γιατί τότε θα έχει και τις δυο προϋποθέσεις (58 ετών και 35ετία).
3. Σύνταξη μετά τα 55 με 37 έτη.
• Υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά το 1983 και είχαν 25ετία ως το 2010, έπαιρναν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης. Με το νέο νόμο όσοι συμπληρώνουν τα 37 χρόνια από 19/8/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται αφού πρώτα κλείσουν τα 55 και ακολουθήσουν το αντίστοιχο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, υπάλληλος που έχει 37 χρόνια το 2018 θα βγει όταν θα γίνει 58,5 ετών.
Ποιοι παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 60 με 25ετία
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν πιάνουν 35ετία ή 37ετία παίρνουν μειωμένη πριν από τα 62, αρκεί να έχουν 25ετία ως το 2012 και να συμπληρώνουν τα 55, 56 και 58 από 19/8/2015 ως το 2018. Τα όρια ηλικίας είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες από το 2011 και μετά.
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναλύονται στο σχετικό πίνακα του σημερινού ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις», για γυναίκες και άνδρες και είναι οι εξής:
• Γυναίκες με 25ετία ως το 2010, που κλείνουν τα 55 από 19/8/2015 ως και το 2019, αποχωρούν με μειωμένη με όρια ηλικίας από 56,5 ετών ως 62 ετών.
• Ανδρες με 25ετία ως το 2010, που κλείνουν τα 60 μετά τις 19/8/2015, μέσα στο 2016 ή το 2017, αποχωρούν με μειωμένη με όρια ηλικίας 60,11 ετών, 61,9 και 62 ετών αντίστοιχα.
• Υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες) με 25ετία το 2011. Αποχωρούν με μειωμένη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν το 56ο έτος. Ασφαλισμένοι που έκλεισαν το 56ο έτος πριν από τις 19/8/2015 έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε θελήσουν. Οσοι έκλεισαν το 56ο έτος το 2017 θα συνταξιοδοτηθούν στα 60,2 ή στα 61,5 αν κλείνουν τα 56 το 2018. Από 1/1/2019 βγαίνουν στα 62.
• Υπάλληλοι με 25ετία το 2012. Αποχωρούν με μειωμένη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 58. Για παράδειγμα, άνδρας που έκλεισε τα 58 το 2017 βγαίνει με μειωμένη στα 61,5 και στα 62 από το 2018 και μετά. Αν μείνει για πλήρη σύνταξη θα χρειαστεί 40 έτη αφού κλείσει και τα 62.
• Υπάλληλοι με 25ετία από το 2013 και μετά. Τα όρια ηλικίας είναι στα 67 για πλήρη σύνταξη, στα 62 για μειωμένη και στα 62 για πλήρη με 40 χρόνια ασφάλισης.
Πλήρης σύνταξη από 55 ετών για γονείς
Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν τα 25 έτη ως το 2012 με ανήλικο παιδί, καθώς και όσοι απέκτησαν παιδί από το 2013 και μετά (με 25ετία όμως ως το 2012) συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώσουν τα 50, 52 και 55, ως εξής:
1. Γυναίκες που είχαν ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης ως το 2010. Το όριο ηλικίας ήταν 50 μέχρι τις 18/8/2015 και όσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 μέχρι το 2017 θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 55 ως 58,5 ετών.
2. Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2017 αποχωρούν σε ηλικίες από 55 ως 59,5 ετών. Ενώ όσοι κλείσουν τα 52 ή τα 55 από το 2018 ως το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 ως 67 ετών.
3. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο από 19/8/2015 και μετά. Δηλαδή 52 ετών το 2016 σύνταξη στα 56,9 μήνες, 52 ετών το 2017, σύνταξη στα 58,5, 52 ετών το 2018, σύνταξη στα 60,2 κ.ο.κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου