Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

Επιτροπή σοφών για την «εθνική πρόταση» στο Ασφαλιστικό

ada_63at465u1v_7vvΜε τη συμμετοχή 12 μελών -μεταξύ των οποίων δικηγόροι, σύμβουλοι επικρατείας και καθηγητές πανεπιστημίου- συγκροτήθηκε με απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κατρούγκαλου, η Επιτροπή η οποία θα αναλάβει να συγκροτήσει την «εθνική πρόταση» για το Ασφαλιστικό, ολοκληρώνοντας το έργο της μέχρι μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Και αυτό διότι μέσα στον Οκτώβριο, και ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις, η ελληνική Βουλή θα πρέπει να ψηφίσει τον νέο ασφαλιστικό νόμο που θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος.
Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

1.   Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρος
2.   Βασίλης Ανδρουλάκης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
3.  Διονύσιος Γράβαρης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής
4.  Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
5.   Κωνσταντίνος Κρεμαλής, ομ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
6.   Σταυρούλα Κτιστάκη, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
7.   Φρόλη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
8.   Σπύρος Μαρκάτης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
9.   Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος, εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα
10.  Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
11.  Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα
12.   Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
Όπως τονίζεται στην απόφαση συγκρότησης, «έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει την εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για αξιοπρεπείς συντάξεις και βιωσιμότητα του συστήματος. Το νέο σύστημα θα πρέπει να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα και να εξασφαλίζει κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη, μέσω ομοιόμορφων και γενικών κανόνων εφαρμογής».
Παραδοτέα της επιτροπής θα είναι α) μελέτη που θα περιγράφει τα θεσμικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος και την αναλογιστική εκτίμηση της λειτουργίας του και β) νομοθετική πρόταση για την ρύθμιση των βασικών μεταρρυθμίσεων και της μεταβατικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου