Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016

Ε ΨΙΤ...ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΑ....ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ.. ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ...ΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ......

Η ΣΟΦΙΑ…ΜΑΣ

04ΣΕΠΤ.
«Όποιος ξέρει σωστά πράγματα και όχι όποιος ξέρεΙ πολλά είναι …σοφος» -ΑΙΣΧΥΛΟΣ
«Είναι καλύτερη από τον πλούτη η σοφία, διότι αυτή σε φυλάει ενώ τον πλούτο πρέπει να τον φυλάς ΕΣΥ! 
( ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ)   _______________________________________________________Το Μήνυμα της Κυριακής 4-9-16 και Ποιμαντορική Εγκύκλιος

Τό Μήνυμα της Κυριακής (ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙA' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
{4-9-2016}
Ἐν Κυθήροις τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2016
Ἀριθ. Πρωτ.:429
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 146/2016)
  Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
 

                                                 «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος...
Αὐτός, Πανάγαθε Δέσποτα, τήν εἴσοδον ταύτην τῇ Θεία Σου Χάριτι εὐλόγησον...»
                                                                                                 (Εὐχή ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν)
              Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
             Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
               Ἄς εἶναι εὐλογημένος καί πλουσιόδωρος πνευματικά ὁ νέος ἐκκλησιαστικός χρόνος, πού ἀνατέλλει τήν 1η Σεπτεμβρίου καί τερματίζει τήν 31η Αὐγούστου κάθε ἔτους. Μέσα σ'αὐτό τό ἔτος ἀνακυκλώνονται ὅλες οἱ ἅγιες Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές καί οἱ ἱερές μνῆμες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί ὁ ἅγιος ἑορτασμός αὐτῶν μᾶς ἐπιδαψιλεύει τίς θεῖες εὐλογίες τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, τήν σκέπη καί βοήθεια τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τίς Θεοπειθεῖς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων μας. 

             Ὁλόψυχα σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε καλήν ὑγεία, ὁμόνοια, εἰρήνη καί πλούσιες τίς Θεῖες δωρεές, βιοτικές καί πνευματικές, στή νέα ἐκκλησιαστική μας χρονιά. Νά ἀγαπήσωμε περισσότερο τήν Θεία Λατρεία καί νά συμμετέχωμε πιό θερμά καί πιό τακτικά στή Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς καί τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά ἐμπιστευθοῦμε τήν ζωή μας, «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν», στόν Πάνσοφο Θεῖο Δημιουργό καί Πλάστη μας καί νά τηροῦμε μέ εὐλάβεια καί προθυμία τό Πανάγιο θέλημά Του, «τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον». Νά προσεγγίσωμε συνειδητά, προσωπικά καί οἰκογενειακά, τόν Κύριον καί Θεόν μας Ἰησοῦν Χριστόν καί νά βιώνωμε τήν Θεία Του Χάρι, εὐλογία καί προστασία.    

Ἀνοίγεται μπροστά μας ἕνα πνευματικό ἀγωνιστικό σκάμμα, στό ὁποῖο καλούμεθα νά ἀγωνισθοῦμε καθ΄ὅλο τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος. Μέ ταπείνωσι καί ἀγάπη, μέ ὑπακοή στόν Θεῖο Νόμο καί μέ ὑπομονή, μέ συγχωρητικότητα πρός τούς ἀδελφούς μας καί μέ μακροθυμία, μέ προθυμία καί ἐπιμονή, μέ τήν πανοπλία τῶν Θείων Μυστηρίων καί μέ τή συνειδητή μυστηριακή ζωή.
Εἶναι πολύ νωπές καί ἀνεξίτηλες οἱ ἐντυπώσεις μου ἀπό τήν πρόσφατη πενθήμερη ἐπίσκεψί μου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐγκάντας. Οἱ Θεῖες Λειτουργίες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Κυριακάτικη Θ.Λειτουργία συνυφασμένη μέ τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου ἑνός νέου καί μιᾶς νεάνιδος, ἰθαγενῶν, ἔδωσαν ἔντονα τό στίγμα τῆς ἀληθινῆς Θείας Λατρείας μικρῶν καί μεγάλων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὁλοκλήρου τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἰδιαίτερα τά νέα παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες ὅλων τῶν βαθμίδων ἐκπαιδεύσεως, ὑπό τήν διεύθυνσι χοραρχῶν  ψάλλουν πολύ ἁρμονικά καί ἡ συμμετοχή τους εἰς τό Ποτήριον τῆς ζωῆς, τήν Θεία Κοινωνία, εἶναι σχεδόν καθολική, πλήν μερικῶν ἐξαιρέσεων. 

Καί στά Σχολεῖα, τά ὁποῖα ἱδρύθησαν ἤ λειτουργοῦν ὑπό τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, καί μάλιστα τοῦ ταπεινοῦ καί πολυτάλαντου Σεβ. Μητροπολίτου Καμπάλας κ.Ἰωνᾶ, διακρίνεται ἀμέσως ἡ εὐταξία, ἡ σεμνότητα (φοροῦν ἰδιαίτερες καί ξεχωριστές ἐνδυμασίες), τά λάμποντα ἀπό χαρά καί γαλήνη πρόσωπά τους καί ἡ δίψα τους γιά μάθησι καί πρόοδο. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ σύν αὐτῇ τελεσθέντος Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, εἰς τόν αὔλειο χῶρο τῆς νεόκτιστης Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἔλαβε χώραν ἡ καθιερωμένη δεξίωσις τῶν προσκεκλημένων μέ τά ὡραῖα ἐδέσματα, ἀλλά καί τούς συγκινητικούς λόγους γονέων  καί οἰκείων , τῶν παρανύμφων (κουμπάρων), τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός καί τῶν Ἐπισκόπων. Ὅλοι μαζί ἔψαλαν τούς ἐθνικούς  ὕμνους Οὐγκάντας καί Ἑλλάδος καί ὅλοι μαζί, ἐπίσης, ἐτραγούδησαν τά τραγούδια τοῦ γάμου καί ἐχόρευσαν τούς τοπικούς χορούς σέ ἐγκάρδια οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα. Ἀπό καρδιᾶς εὐχήθησαν ὅλοι παντοτινή ἕνωσι, χαρά καί εὐτυχία στούς νεονύμφους. Ἐδήλωσαν ὅλοι ὅτι εἶναι μάρτυρες τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου μέ τήν παρουσία τους  καί ὅτι , ἐάν μή γένοιτο, συμβῆ κάτι καί τό ἀνδρόγυνο αὐτό φθάση στά πρόθυρα τοῦ χωρισμοῦ, θά πρέπει νά τούς καλέσουν πάλι ὅλους τούς προσκεκλημένους τοῦ Γάμου καί νά ἀναφέρουν δημόσια τόν λόγο τοῦ χωρισμοῦ. (Αὐτό γίνεται σέ ὅλους γάμους).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Σᾶς ἐπαρουσίασα ὡς πρότυπο γιά μίμησι τήν ζῶσα Ἐκκλησία τῆς Οὐγκάντας. Ἠμποροῦμε πολλά καλά στοιχεῖα νά λάβωμε καί νά ἐφαρμόσωμε ἀπό τήν Ἀφρικανική αὐτή Ἱερά Μητρόπολι.
Ἄς συνεχίσωμε μέ περισσότερο ζῆλο τήν προσπάθεια τῆς Σχολῆς Γονέων γιά ἑνδέκατη χρονιά. Ἄς συμπαρασταθοῦμε στό ἔργο τῆς Ὁμάδας Κοινωνικῆς Φροντίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού συμπληρώνει ἐφέτος τήν τρίτη πενταετία ζωῆς καί ἐνεργοῦ φιλανθρωπικῆς δράσεως. Ἄς ἐνισχύσωμε ἠθικά τήν διακονία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα αὐξάνονται σέ ἀριθμό, ἀλλά καί σέ πρόσωπα. Ἄς ἐνθαρρύνωμε τά παιδιά μας στό νά συμμετέχουν στήν προσπάθεια ἐκμαθήσεως τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίου Γεωργίου στό Λιβάδι. Ἄς παρακινήσωμε τά παιδιά μας νά συμμετάσχουν στίς δύο παιδικές βυζαντινές χορωδίες στόν Ποταμό καί Καραβᾶ καί στό Λιβάδι, ὅπου ψάλλουν στή Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς. Νά παροτρύνουμε τήν μαθητιῶσα νεολαία μας νά μαθαίνουν τούς παραδοσιακούς χορούς στά τμήματα πού λειτουργοῦν ὑπό τήν εὐλογία τῆς Ἱ.Μητροπόλεως. 

Ἰδιαίτερα σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί μου, καί σᾶς συνιστῶ ἀπό καρδίας νά προσέξωμετήν ἱερότητα καί τήν μοναδικότητα τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός δέν πρέπει ποτέ νά καταφεύγη  σέ σύναψι συζυγικῶν σχέσεων μέ διάφορα νομικά κατασκευάσματα, τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἱερό μυστηριακό χαρακτῆρα (πολιτικός «γάμος» καί τά διάφορα σύμφωνα συμβιώσεως). Αὐτό συνιστᾶ βαρειά ἁμαρτία καί κατάργησι ἑνός ἀπό τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔστω καί ἄν ἀκολουθήση ἀργότερα ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δέν εἶναι ἁπλό τό θέμα αὐτό. Ὅσο κανείς εὑρίσκεται σέ μία τέτοια σχέσι στερεῖ τόν ἑαυτόν του, κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό τήν Θεία Κοινωνία καί ἀπό τήν δυνατότητα νά συμμετάσχη εἰς τήν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ὡς ἀνάδοχος καί τοῦ Γάμου ὡς Παράνυμφος (κουμπάρος). Ἔτσι, φέρνουμε καί τούς Ἱερεῖς μας σέ δύσκολη θέσι, γιατί εἶναι ὑποχρεωμένοι, κατά τούς Ἱερούς Κανόνας καί τίς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, νά μή δέχωνται τά πρόσωπα αὐτά εἰς τήν θέσιν τοῦ Ἀναδόχου ἤ τοῦ Παρανύμφου. 

Καί πρίν κατακλείσω τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιον νά διευκρινίσω γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἐδῶ  στήν Ἱερά μας Μητρόπολι δέν κοστίζουν οἱ ἐκκλησιαστικοί γάμοι ἔναντι τῶν ἄλλων. Ἀρκεῖ μόνον νά συνεννοῆσθε ἀπ'εὐθείας καί ὄχι μέ μεσάζοντες μέ τούς Ἱερεῖς μας ἐγκαίρως γιά τά θέματα πού ἀφοροῦν στή συγκέντρωση τῶν δικαιολογητικῶν τοῦ Γάμου, γιά τόν προσδιορισμό τῆς Ἐκκλησίας στήν ὁποία θά τελεσθῆ τό Ἱερό Μυστήριο (καί πρέπει νά προτιμᾶται ὁ ἐνοριακός Ναός καί νά ἀποφεύγωνται οἱ γάμοι τό Σαββατόβραδο -αὐτό δέν τό ἐπιβάλλουμε, ἀλλά συμβουλευτικά τό λέγομεν- διά νά μήν καταργῆται ὁ Ἐκκλησιασμός τῆς Κυριακῆς) καί τίς ὑποχρεώσεις σας πρός τήν Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖες εἶναι προαιρετικές καί μόνον καί ὄχι ὑποχρεωτικές. Αὐτό τό τονίζουμε ἰδιαίτερα, διότι μεσάζοντα πρόσωπα κανονίζουν τόν Ἱερό Ναό καί τίς ὑποχρεώσεις τῶν πιστῶν πρός αὐτόν, ἐνῶ ἡ δουλειά τους εἶναι μόνον νά ρυθμίζουν τά ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας θέματα (τραπέζι τοῦ γάμου, φωτογραφίες κλπ.) καί τίποτε περισσότερο. 

Εὔχομαι ἀπό καρδίας εὐλογημένο καί καρποφόρο τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος καί πλούσια τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί Χάριν καί διατελῶ, 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
----------------------------------------
Πηγή: imkythiron.gr-Αναρτήθηκε από Antonis Labrinides

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου