Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ....Δήλωση της Επιτρόπου Corina Creţu σχετικά με την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα

Η Επίτροπος κυρία Corina Creţu αρμόδια για την Περιφερειακή πολιτική, συμμετείχε χθες στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα (βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2015 με τίτλο «Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα»). Στο πλαίσιο αυτό, η Επίτροπος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Συμμετείχα σήμερα σε μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να συζητήσω τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα ώστε να επωφεληθεί πλήρως από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Valdis Dombrovskisπαρουσιάσαμε τα εν λόγω μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Επιτροπής για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα το οποίο είχε υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Ιουλίου.
Κατά την περίοδο 2014-2020 η ΕΕ θα επενδύσει περισσότερα από 35 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, από τα οποία 20 δισ. ευρώ θα προέρχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Τα εν λόγω κονδύλια αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία και συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ελλάδα. Υπό τη δυσχερή σημερινή κατάσταση, τα κονδύλια αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα μέλλον ευημερίας.
Για τις προτάσεις μας, που έχουν στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας το οποίο εμποδίζει την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στη χώρα, αρμόδιοι τώρα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Εξήγησα με έμφαση στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη σημασία της υιοθέτησης αυτών των έκτακτων μέτρων το συντομότερο δυνατόν. Οι δημόσιοι πόροι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα ώστε να επιτραπεί η διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ και η στήριξη των επενδύσεων για να επηρεαστεί με γρήγορο, εμφανή και θετικό τρόπο η ελληνική οικονομία.
Τα εν λόγω έκτακτα μέτρα αφορούν αμφότερες τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020.
Για την περίοδο 2014-2020, προτείναμε να αυξηθεί το ποσοστό της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Με αυτό το δημοσιονομικά ουδέτερο μέτρο θα διατεθεί 1 δισ. ευρώ επιπλέον εντός διετίας— 500 εκατ. ευρώ το 2015 και 500 εκατ. ευρώ το 2016 — ποσό το οποίο θα συμβάλλει στην ώθηση των επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο.
Για την περίοδο 2007-2013, προτείναμε το τελευταίο 5 % των πληρωμών της ΕΕ, το οποίο κανονικά διατηρείται έως το κλείσιμο των λογαριασμών, το 2017, να διατεθεί αμέσως στις ελληνικές αρχές.
Επίσης, προτείναμε να καταργηθεί πλήρως η ανάγκη για εθνική συγχρηματοδότηση — έτσι ώστε να ισχύσει ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 %, για την περίοδο 2007-2013. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να διατεθεί πρόσθετο ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ αμέσως μετά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό θα ανακουφίσει την πίεση στον ελληνικό προϋπολογισμό, εξοικονομώντας περίπου 2 δισ. ευρώ συνολικά.
Οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζονται στενά με τις ελληνικές αρχές για την εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, δεδομένου ότι δεν είναι μόνο θέμα να δαπανώνται τα χρήματα αλλά και να δαπανώνται με σύνεση. Μαζί θα εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις θα στοχεύουν βασικούς τομείς που δημιουργούν ανάπτυξη, όπως η έρευνα και η καινοτομία ή η στήριξη της ανάπτυξης και της διεθνοποίησης των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων.
Συμπαρασταθήκαμε πάντα στην Ελλάδα, με την παροχή οικονομικής στήριξης και τεχνικής βοήθειας, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε στο μέλλον. Θα επισκεφθώ την Ελλάδα εκ νέου το φθινόπωρο για να συνομιλήσω με τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι υπεύθυνα για την επιμερισμένη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. Θα συνεργαστούμε για να αξιοποιηθούν πλήρως αυτές οι νέες ευκαιρίες".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου