Σάββατο 16 Αυγούστου 2014

Λοβέρδος: «Δεν τίθεται θέμα έξωσης των 


Θρησκευτικών από τα σχολεία»


loverdosΤο μάθημα των Θρησκευτικών είναι ενταγμένο από συστάσεως του ελληνικού κράτους στον κορμό των μαθημάτων του σχολείου, τα δε αναλυτικά προγράμματα σπουδών του μαθήματος, όπως και των άλλων μαθημάτων, είναι νόμος του κράτους και διδάσκονται υποχρεωτικά, τονίζει σε έγγραφό του που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας μετά από σχετική ερώτηση.
Παράλληλα ο κ. Λοβέρδος υπογραμμίζει ότι το μάθημα υπηρετεί καθαρά μορφωτικούς σκοπούς και το περιεχόμενό του καλύπτει συγκεκριμένες παιδευτικές ανάγκες και δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει την κατήχηση της Εκκλησίας η οποία αποτελεί βασική και διακριτή ποιμαντική δραστηριότητά της.

Επίσης το μάθημα βοηθά στην κατανόηση της ορθόδοξης παράδοσης και εκφράζει το θρησκευτικό πολιτισμό στο πλαίσιο ενός διαπολιτισμικού διαλόγου με το θρησκευτικά «άλλον» και «διαφορετικό». Παράλληλα το μάθημα διαλέγεται με τα άλλα μαθήματα στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης της σχολικής γνώσης, η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός γνήσιο ανθρωπισμού.
Ο υπουργός Παιδείας επισημαίνει ότι η πολιτεία εργάζεται για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης , για την ωφέλεια του κοινωνικού σώματος, για τη δημιουργική υπέρβαση της κρίσης και την αναζωογόνηση της πατρίδας και δεν τίθεται ζήτημα έξωσης του μαθήματος των Θρησκευτικών από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης, ο υπουργός κάνει γνωστό ότι μαθητές που ανήκουν σε άλλο δόγμα ή άλλο θρήσκευμα δεν συμμετέχουν στον εκκλησιασμό, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν με γραπτή δήλωση. Όταν ένας από τους γονείς ανήκει σε άλλο δόγμα ή θρησκεία, για να γίνει απαλλαγή χρειάζεται κοινή δήλωση των γονέων. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ισχύει η δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού του Π.Δ.
Οι γονείς των μη ορθόδοξων μαθητών ενημερώνονται έγκαιρα για την ημέρα και την ώρα του εκκλησιασμού ώστε αυτοί να οδηγηθούν στο σχολείο μετά τη λήξη του. Όταν ο εκκλησιασμός γίνεται έκτακτα ή δεν ειδοποιούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, η απασχόληση και η επιτήρησή τους γίνεται με ευθύνη του σχολείου.
Αν οι γονείς επιθυμούν να αναγράφεται στα επίσημα έγραφα ή βιβλία του σχολείου ότι ακολουθούν άλλο δόγμα ή θρησκεία, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό Μητρώου ή Δημοτολογίου, στο οποίο να αναφέρεται ότι ακολουθούν συγκεκριμένο δόγμα.
Οι παραπάνω μαθητές εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρος της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν σε αυτή και τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.
Αν οι γονείς τους επιθυμούν να αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα ή βιβλία του σχολείου ότι ακολουθούν άλλο δόγμα ή θρησκεία πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό Μητρώου ή Δημοτολογίου, στο οποίο να αναφέρεται ότι ακολουθούν το συγκεκριμένο δόγμα.
Οι παραπάνω μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.
Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην απάντησή του και στις δυο εγκυκλίους που ισχύουν για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών σύμφωνα στις οποίες μεταξύ των άλλων ορίζονται τα ακόλουθα:
Εγκύκλιος 91109/2008
Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, σας κάνουμε γνωστό ότι για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής.
Εγκύκλιος 104701/2008
Για τους γονείς των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται. Διαδικασία άλλωστε που ακολουθείται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πάρα πολλά χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου