Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Παραμύθιον της χαλιμάς βασικά!...Αλλά....


ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2014 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(Γ’ ΜΟΝΑΔΑ)
Υπενθυμίζουμε στα μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ  την υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), υποβολής πλήρων δηλώσεων «πόθεν έσχες» για την αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
Με την ευκαιρία αυτή σας παρέχουμε ορισμένες διευκρινίσεις, για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών:
• Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην προετοιμασία περισσοτέρων από δύο δημοσιευμάτων ή εκπομπών κάθε μήνα. 

• Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 10/9/2011 , ενώ όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της ημερομηνίας αυτής (10/9/2011) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, εκτός αν προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.
• Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν, οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2013 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Όλοι οι υπόχρεοι πρέπει να επισυνάψουν στη δήλωση «πόθεν έσχες» και φωτοτυπία της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (οικονομικού έτους 2014). • Σημειώνεται ότι εάν δύο δημοσιογράφοι είναι σύζυγοι πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστά ο καθένας τη δήλωση «πόθεν έσχες».
• Δεν υποχρεούνται οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.),να υποβάλουν αντίγραφα της δήλωσης τους στις Ενώσεις τους και στην Π.Ο.Ε.ΣΥ.
• Η δήλωση «πόθεν έσχες» βάσει του νόμου 3932/10-3-2011 πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έως τις 30/6/2014 στην: 
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Γ’ ΜΟΝΑΔΑ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 Τ.Κ. 11853 Τηλ.:210-3401901-2).Έντυπα μπορούν να προμηθευτούν οι συνάδελφοι από την ηλεκτρονική διεύθυνση www .hellenic -fiu .gr .
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου